FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hranica kvalitatívna

hranica kvalitatívna

- kvalitativna určenosť, prostrednictvom ktorej niečo je tým, čím je. V kvalitativnej hranici niečo zostáva tým, čím je a s jeho zmenou sa mení na niečo iné ( L65; 121).