FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hort.

hort.

- hortulanorum ( lat.) - záhradný, skratka za názvom pestovanej rastliny s výnzamom autor (šľachtiteľ) neznámy ( L715;264).