FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Horkheimer, m.

Horkheimer, Max (1895 - 1973)

- nemecký filozof a sociológ, hlava frankfurtskej školy, ktorej vedenie prevzal v r. 1931, spoluzakladateľ kritickej teórie, podľa ktorej opravdivá spolocenská funckia filozofie spočíva v kritike existujúceho stavu. Horkheimer vychádza z marxizmu (z jeho kritiky hospodárskeho systému neskorého kapitalizmu, industriálnej spoločnosti a jej mentality), no čoskoro je sklamaný stalinizmom, zmocňuje sa ho zdesenie z totálneho znásilňovania človeka, prechádza postupne k liberalizmu: od ideálu rovnosti k ideálu slobody. Horkheimer bol čoraz viac znepokojený z opustenosti človeka. Postupne sa v ňom rodí "túžba po celkom inom" (Sehnsucht nach dem ganz Andren), nastoluje postulát neopísatelného božského, nevyložiteľného boha v zmysle negatívnej teológie.