FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Homonymný

homonymný (gr.)

- rovnomenný. Vlastnosť slov, ktoré majú dva alebo viac významov. Ak sa také slová použijú v tej istej logickej súvislosti s dvoma rôznymi významami, hovoríme o ekvivokácii ( L645;245).