FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Homofónia

homofónia

- kompozičný postup, pri ktorom jeden hlas prednáša hlavnú melódiu a ostatné ho spravidla akordicky dopĺňajú. Opak: polyfónia ( L715;261).