FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Holt, e. b.

Holt, Edwin Bissel (21. 8. 1873 - 25. 1. 1946)

- americký filozof, predstaviteľ neorealizmu, profesor Princeton University (1926-1936). Nadväzoval na učenie E. Macha, W. Jamesa a J. B. Watsona.

Podľa Holta je chybou materializmu a idealizmu snaha obmedziť bytie jednou zo substancií; chybou dualizmu je zasa nemožnosť vysvetliť, akým spôsobom môže vedomie reprodukovať materiálny svet, stojaci proti nemu. Holt v protiklade k týmto smerom zastáva stanovisko neutrálneho monizmu, podľa ktorého bytie nemá ani materiálnu, ani ideálnu povahu, ale je to súbor neutrálnych elementov, ktoré v závislosti od situácie, t. j. tej súvislosti, do ktorej vstupujú, nadobúdajú buď fyzikálny alebo psychický význam.

Vstupujúc do vedomia, stávajú sa tieto neutrálne elementy myšlienkami. Možnosť adekvátneho poznania je zabezpečená zhodou ontologickej povahy psychických i fyzikálnych elementov.