FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Holocén

holocén (z gr. kainos = nový) = postglaciál = poľadová doba = alúvium

- mladšia časť štvrtohôr, trvajúca asi 10 000 rokov. Názov zaviedol I. medzinárodný geologický kongres r. 1885 ( L206;226).