FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnoverný

hodnoverný

- hodný viery, dôvery, spoľahlivý ( L207;497).