FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnoty (weber, m.)-i

hodntoy ( Weber, M.)-I

I1.
"Pre Webera niet (na rozdiel napr. od Rickerta JP) absolútne platných transcendentálnych hodnôt. Všetky hodnoty sú historické a sú výsledkom osobných rozhodnutí. Weber zastáva tézu zásadnej plurality systémov hodnôt, ba je presvedčený o 'večnom a nezmieriteľnom zápase bohov', o nezlučiteľnosti rozličných svetonázorov, rozličných systémov hodnôt." ( L83;134)