FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnoty (rickert, h.)-i

hodnoty ( Rickert, H.)-I

I1.
"Rickert sa ... pokúša odvodiť hodnoty zo štruktúr transcendentálneho vedomia, t. j. podľa neho jestvuje iba jeden, aj keď výlučne formálny hodnotový systém." ( L83;134)