FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnotenie morálne

hodnotenie morálne

- schválenie alebo odsúdenie javu spoločenskej skutočnosti a konania ľudí podľa toho, aký majú morálny význam; posudzovanie, či vykonané činy zodpovedajú alebo nezodpovedajú požiadavkám morálky; uskutočňuje sa na základe kategórií dobra a zla.