FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota aktuálna (černík, v.)

hodnota aktuálna ( Černík, V.)

- to, čo sa skutočne stáva predmetom a prostriedkom činnosti historicky konkrétneho subjektu. Vec, jav, proces sa stáva aktuálnou hodnotou v procese ľudskej činnosti ( L65;602).