FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hnutie umelecké

hnutie umelecké

- viac menej organizovaná aktivita umelcov, ktorikov a teoretikov v jednej alebo niekoľkých národných oblastiach, aktivita, ktorej cieľom je propagácia umeleckého programu. Pre umelecké hnutie sú charakteristické určité spoločné programové vychodiská, formulované v rôznych teoretických úvahách (napr. v listoch, vyznaniach, kritikách, esejach, diskusiách alebo manifestoch), v postojoch k spoločenským a kultúrnym udalostiam a v umeleckej tvorbe. Jednotlivé hnutia nadväzujú na iné hnutia, niektoré zasa odmietajú, a obyčajne v sebe nesú aj zárodky myšlienok, ktoré ich neskôr kompromitujú alebo vedú k ich popretiu ( L716;70-71).

------------------
hnutie umelecké>