FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hnutie robotnícke

hnutie robotnícke

- druh spoločenského hnutia; politické hnutie robotníckej triedy, vytvárajúce sa po vzniku kapitalizmu, ktoré zastupuje v triednom boji s buržoáziou politické, hospodárske a sociálne záujmy robotníckej triedy ( L645;241)

--------------------
hnutie robotnícke>