FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hnutie kultúrne

hnutie kultúrne

- viac alebo menej organizovaná aktivita predstaviteľov kultúry v jednej alebo viacerých národných oblastiach, aktivita, ktorej cieľom je propagácia kulturneho programu. Kulturne hnutie má isté spoločné programové východiská, formulované v rôznych teoretických úvahách (napr. v listoch, vyznaniach, kritikách, esejách, diskusiách, manifestoch), v postojoch k spolocenským a kulturnym udalostiam, v rznych tvorivých aktivitách (umeleckých, vedeckých, náboženských, filozofických). Jednotlivé kultúrne hnutia nadväzujú na iné kultúrne hnutia, niektoré zasa odmietajú, a obvykle so sebou nesú aj zárodky myšlienok, ktoré ich neskôr kompromitujú alebo vedú k ich odmietnutiu. Kategória kultúrneho hnutia je užšou kategóriou než kategória kulturneho prúdu, kulturnej etapy alebo kultúrnej epochy. Príkladom kulturneho hnutia je napr. moderna, avantgarda a i. (cf L716;70-71).