FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hnutie expresívne

hnutie expresívne

- jeden z hlavných druhov spoločenského hnutia, ktoré zahrnuje niekedy veľmi široké okruhy a pospolitosti ľudí hladajúcich uspokojenie potreby vyjadriť svoju osobnosť, uspokojiť svoje estetické, náboženské alebo intelektuálne potreby, uspokojiť určité popudy vo forme ovplyvnenej nejakou vynikajúcou individualitou, napr. hnutie mládeže ( L161;168).