FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hmotnosť (fyzika)

hmotnosť ( fyzika)

- miera základnej vlastnosti telies klásť odpor zmenám pohybového stavu ( L1189;5).