FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hmota galaxie

hmota galaxie

- hviezdy a medzihviezdna hmota, hmloviny a kozmické žiarenie. Hmota galaxie je prevažne v plazmatickom stave, v menšom množstve v stave degenerovaného plynu, v nepatrnom množstve je to neutrálny plyn a úplne zanedbateľné je kvapalné skupenstvo a tuhé skupenstvo ( planéty, mesiace, medzihviezdny prach) ( L1347;28).