FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hluk

hluk

- zvuk s neurčitou výškou, nemajúci stály kmitočet; možno síce niekedy približne určiť, či znejú vysoko, hlboko alebo v strednej polohe, ale nemôžeme ich výšku stanoviť tak presne ako pri tónoch, a preto ich ani nemôžeme zahrať na hudobnom nástroji ( L495;9).

-------
hluk>