FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hľadanie pomoci psychoterapeutickej

hľadanie pomoci psychoterapeutickej

- nastáva obyčajne vtedy, keď človek nestačí žiť tak, ako ostatní. Keď má problémy, ktoré sa mu hromadia a ktoré nie je schopný riešiť. Keď sa mu kumulujú neuspokojivé situácie v rodine, v práci. Keď si nerozumie s najbližšími. Keď sa skrátka medzi tým, čo je, a tým, čo by podľa neho malo byť, prehlbuje priepasť.

Keď táto situácia narastá, nie je to už len pocit nespokojnosti alebo smútku z tejto situácie, ale pribudajú neprimerané psychické symptómy, stavy únavy nezodpovedajúce záťaži, úzkostné stavy, niekedy pristupuje nespavosť, inokedy podráždenosť a nepokoj atď.

Často sa môžu pridružiť, alebo od začiatku môžu prevládať niektoré telesné ťažkosti, ako stavy neprimeranej dušnosti, búšenie srdca, inokedy to môžu byť tráviace potiaže, bolesti žalúdku bez skutočnej organickej poruchy, striedanie hnačiek a zácpy, brušné koliky, chvenie, pocity chladu alebo horúčavy, záchvaty silného potenia a podobne ( L849;41).

--------------------------------------
hľadanie pomoci psychoterapeutickej>