FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Historizmus (gál, e./marcelli, m.)

historizmus ( Gál, E./ Marcelli, M.)

- vyžadoval usporiadanie udalostí do diachronických radov, prichádzal s nárokom, že jedine odhalením cesty vznikania pochopíme podstatu skúmaného predmetu ( L182;9).