FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

História - literatúra o nej

história - literatúra o nej

Gombár, E.: Úvod do dějin islámských zemí, 1994
L927

Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu, 1985
L929