FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Histológia

histológia

- náuka o mikroskopickej skladbe živočíšnych a rastlinných organizmov. Je súčasťou všeobecnej biológie. Histológia sa rozdeľuje na náuku o živej hmote (bioplazme) - plazmatológiu, o skladbe bunky - cytológiu, o skladbe tkanív a pletív - histológiu v užšom zmysle, a na náuku o mikroskopickej skladbe orgánov - mikroskopickú anatómiu. Cytológia a histológia v užšom zmysle slova tvoria všeobecnú histológiu a mikroskopická anatómia je špecifická histológia ( L165;167).