FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hippokrates

Hippokrates (asi 460-370 pr. n. l.)

- grécky antický lekár pokladaný za otca lekárstva. Jeho spisy Corpus Hippo- craticum sa stali základom stredovekého lekárstva. Hippokrates určil štyri základné typy temperamentu. Pripisuje sa mu autorstvo lekárskej prisahy.

Hippokrates zaviedol empirické diagnostické metódy. Niektoré Hippokratove terapeutické návody sú aj v dnešnej dobe pozoruhodné.