FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hieroglyf

hieroglyf (gr.)

- jednotka obrázkového staroegyptského písma; geol. nepravideľnosti na vrstvových plochách pieskovcových alebo bridlicových vrstiev; teória hieroglyfov: pocit.

------------
hieroglyf>