FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Heterogénnos»

heterogénnos» (gr.)

- rôznorodos».