FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Herzl, t.

Herzl, Teodor (1859 Budapešť - 1904)

- židovský novinár a publicista pôsobiaci vo Viedni, ktorý sa pokladá za zakladateľa sionizmu. (Niekedy sa za prvého sionistu v modernom zmysle slova považuje Moses Hess.)