FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Herofilos z chalkedonu

Herofilos z Chalkedonu v Bithýnii

- zakladateľ lekárskej školy v Alexandrii (okolo 300 pr. n. l.). Venoval sa cieľavedome anatómii, ktorá sa vtedy už mohla opierať o pitvu, niekedy vraj dokonca o vivisekciu na zločincoch. Mozog chápal ako nastroj duše (Herofilos), opísal ho, ako aj mozgové blany a prvý presne rozlíšil nervy od cievneho systému. Zdokonalil v lekárskej praxi diagnózu a prognózu a najmä rozpoznal význam tepu pre stanovenie diagnózy.