FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hermogenes

Hermogenes

- Sokratov partner v Platonovom dialógu Kratylos (L252).