FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hermeneutika - entity jej relevantného kontextu

hermeneutika - entity jej relevantného kontextu

filológia
chápanie
interpretácia
výklad