FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Herbert zo cherbury

Herbert zo Cherbury (1582-1648)

- anglický filozof, zakladateľ deizmu alebo prirodzeného náboženstva: proti viere podloženej cirkevnou autoritou staval rozum, ktorý je spoločný všetkým ľuďom, a prirodzené náboženstvo, ktoré sa na ňom zakladá. Herbert odlišuje pravdivé od pravdepodobného, možného a falošného, ako aj od zjaveného. Najvyššou normou pravdivosti sú bezprostredne zrejmé "notitiae communes" (spoločné pojmy). Päť článkov viery prirodzeného náboženstva znie: 1. Existuje najvyššia bytosť. 2. Treba ju vzývať. 3. Najdôležitejšiu časť tohto uctievania tvorí cnosť spojená so zbožnosťou. 4. Človek musí ľutovať svoje hriechy a zbavovať sa ich. 5. Dobré a zlé bude na tomto i onom svete odmenené a potrestané. To, čo prekračuje týchto päť článkov, je výmyslom kňazov túžiacich po moci a neprispieva k opravdivému uctievaniu Boha.