FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Henrich z gentu

Henrich z Gentu (1217 Gebt - 29. 6. 1293 Tournay)

- holandský filozof, od 1276 magister teológie na parížskej univerzite, prívrženec tomizmu; staval sa proti uprednostňovaniu intelektu a zdôrazňoval moc vôle. Podľa Henricha hmota nexistuje potenciálne, ale skutočne, a ideálne iba potiaľ, pokiaľ zodpovedá vlastnej idei v duchu stvoriteľa ( L154;286).

------------------
Henrich z Gentu>