FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Helvétius, c. a.

Helvétius, Claude Adrien (1715 - 1771)

- predstaviteľ francúzskeho materializmu 18. storočia. Východisko jeho filozofie tvorí Lockov senzualizmus: objektívne jestvujúcu hmotu poznávame prostredníctvom pocitov. Druhým nástrojom poznania je pamäť, ktorú chápal ako trvajúci, ale oslabený pocit. Myslenie je kombinácia pocitov. Vo výchove ľudského charakteru má veľkú úlohu spoločenské prostredie. V spoločenskom vývoji hrá rozhodujúcu úlohu ľudské vedomie a vášeň.