FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Heidegger, m. - biografia

Heidegger, M. - biografia

* 26. septembra 1889 Meákirch (Baden)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1911-1913
štúdium teológie a filozofie u H. Rickerta a E. Husserla vo Freiburgu i. Br.

1916
habilitácia.

1922
extraordinarius v Marburgu.

1927
v ročenka "Jahrbuch fr Philosophie und phänomenologische
Forschung Bd. VIII vychádza hlavné dielo "Sein und Zeit".

1928
Heidegger nastupuje na miesto E. Husserla ako profesor filozofie vo Freiburgu i. Br.

1929
stretnutie s E. Cassirerom na Davoských vysokoškolských týždňoch. Vychádza "Vom Wesen des Grundes"(Halle a. d. S.), "Kant und das Problem der Metaphysik" (Bonn), "Was ist Metaphysik" (Bonn).

1933
Heidegger preberá freiburský rektorát a verejne sa angažuje za nacionálny socializmus.

1934
Heidegger sa vzdáva rektorského miesta a sťahuje sa z politického života.

1936
vychádza "Der Ursprung des Kunstwerkes" (Frankfurt a. M.).

1942
vychádza "Platons Lehre von der Wahrheit" (Berlin).

1947
vychádza Platons Lehre von der Wahrheit./Mit einem Brief ber den >>Humanismus<< (Bern).

1950
vznikajú "Holzwege" (vydané v GA, Bd. 5. 1978).

1953
vychádza "Einfhrung in die Metaphysik" (Tbingen).

1954
vychádza "Vorträge und Aufsätze" (Pfullingen).

1959
vychádza "Gelassenheit" (Pfullingen) a "Unterwegs zur Sprache" (Pfullingen).

1961
vychádza "Nietzsche" (Pfullingen).

1962
vychádza "Die Frage nach dem Ding".

1967
F.-W. von Herrmann vydáva "Wegmarken" (Frankfurt a . M.).

1969
vychádza "Zur Sache des Denkens". 1969.

1972
vychádza "Schellings Abhandlung ber das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) (Hrsgb. v. H. Feick)".

+ 26. mája 1976 vo Freiburgu i. Br.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1977
vo Frankfurte a. M. začína vychádzať súborné vydanie diel M. Heideggera "Gesamtausgabe" (= GA).