FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hegel, g. w. f. - systém

Hegel, G. W. F. - systém

V Hegelovom systéme prebýva duch neskorej romantiky a dokonca aj jeho najčudnejšie podoby pôsobia akosi dojemne melancholicky. Pre Hegelových súcasníkov sa táto vlastnosť a autorita, ktorú si ňou získal, prejavovala najočividnejšie vo filozofii dejín. Tvorila tú casť Hegelovsho systému, ktorá azda najlepšie vysvetľovala osobitné poztavenie nového človeka 19. storočia ( L72;231).