FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hedonizmus

hedonizmus [< gr. HEDONE - rozkoš)

- etické učenie, podľa ktorého je dobro to, čo ľuďom poskytuje rozkoš alebo ich zbavuje utrpenia. Podľa toho učenie je ľudské konanie motivované výlučne snahou získať slasť a vyhnúť sa strasti. Prax je motivovaná príjemnosťou alebo nepríjemnosťou.

Uspokojenie zmyslových afektov, sklonov, inštinktov má povahu slasti. Slasť určuje hodnotu konania. Mravne dobré je to, čo prináša slasť. Zmysel praxe spočíva v realizovaní kalkulu slasti a strasti.

Rozum podľa hedonizmu slúži tomuto kalkulu slasti a strasti - má ho optimalizovať.

Úlohou etiky je podávať pravidlá, ktoré v zmysle pozitvineho kalkulu slasti a strasti umožňujú čo možno najslastiplnejší život ( L979;23).

-------------
hedonizmus>