FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hanzel, l.

Hanzel, Lev (1914 - )

- slovenský filozof, korého hlavnou oblasťou záujmu je historický materializmus; profesor Univerzity Komenského, hlavný redaktor periodika Philosophica, od 1954 do 1981 vedúci katedry filozofie FF UK v Bratislave, 1962-1965 hosťujúci profesor na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.