FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hamann, j. g.

Hamann, Johann Georg (1730-1788) Kód: 103

- nemecký filozof, protivník osvietenstva, čisto rozumového poznania; filozof citu a viery: podčiarkoval tvorivú silu citu a mysle, ktorú zahliadal najmä v jazyku a ktorá sa vyjavuje v básnení, "materčine ľudského rodu". Jeho vplyv siaha od obdobis Sturm und Drangu a klasicizmu až hlboko do romantiky a modernej filozofie jazyka.

----------------
Hamann, J. G.>