FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Halogény

halogény

- chemické prvky VII. skupiny periodickej sústavy fluór, chlór, bróm, jód a astát. Sú to veµmi reaktivne, jedovaté látky, silné oxidovadlá.