FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Had

had

- beznohý plaz s dlhým, valcovitým, šupinami pokrytým telom; ( zool.) hady (Ophidia) rad plazov ( L207;450).

V hadovi sa jedinečným spôsobom prelínajú protichodné symbolické významy života a smrti. Svoju úlohu tu hrá fakt, že had sa pohybuje bez nôh, liahne sa z vajíčok ako vták a je schopný usmrtiť jedovatým uhryznutím. Zrejme na základe svojho skrytého spôsobu života v podzemných dierach, ale aj pre svoje zdanlivé omladnutie po zvlečení kože bol had v mnohých archaických kultúrach symbolom podsvetia a ríše mřtvych. Azda neexistuje kultúra, v ktorej by had nehral istú symbolickú kultúru ( L477;85).

------
had>