FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Glasenapp, h. v.

Glasenapp Helmut von (1891 - 1963)

- nemecký filozof a religionista; zaoberal sa dejinami náboženstiev. Osobitnú pozornosť venoval indológii.

------------------
Glasenapp H. v.>