FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Génius (kant, i.)

génius ( Kant, I.)

- príroda prejavujúca sa v človeku ako rozum. Génius sa neriadi nijakými pravidlami, vytvára však vzor, z ktorého možno pravidlá vyvodiť. Génius je schopnosť vytvárať estetické idey, obrazy presahujúce hranice abstraktného myslenia.

--------------------
génius (Kant, I.)>