FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Gándhí, m. k.

Gándhí, Móhandás Karamčand (1869-1948)

- jeden z vodcov národnooslobodzovacieho hnutia v Indii, zakladateľ gándhizmu. Východiskovým princípom jeho filozofie je stotožnenie boha a pravdy. Pochopenie pravdy je spojené s procesom mravného sebazdokonaľovania. Jeho etické názory sa zakladali na džinistickom princípe ahínsa (zákone lásky a zákone utrpenia) a na princípe brahmačarje (nepripúštajúcej zhovievavosť k ľudským slabostiam), aparigany (nezištnosti) atď. Vo svojich názoroch na vzťah Východu a Západu na rozdiel od Thákura zastával heslo "non-cooperation".