FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Funkcionál

funkcionál

- zobrazenie, ktoré funckiám priraďuje čísla.