FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Funkcia filozofie kultúrotvorná

funkcia filozofie kultúrotvorná

- prispievanie filozofie k pretváraniu ľudskej spoločnosti na kultúrne spoločenstvo spoľuodhaľovaním predpokladov takejto premeny. Pokiaľ ide o ľudské indivíduum, kultúrotvornou funkciou filozofie je prispievať ku kultivácii človeka, čiže prispievať k tomu, aby bol človek múdry, krásny a dobrý.