FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fundamentalizmus

fundamentalizmus

- vo filozofii vedy: stanovisko, podľa ktorého existuje jednak istá hierarchia vied a v rámci nej základný stupeň, na ktorom budujú všetky ostatné.