FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fúga

fúga (tal.)

- trojdielna neperiodická kontrapunktická skladba pre tri aľ pä» hlasov zaloľená na jednej, dvoch aľ troch témach. Fúga je vrcholný formový typ európskej imitačnej hudby; vznikol v období baroka.

-------
fúga>