FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Freud, s.

Freud, Sigmund (1856 Pŕíbor - 1939) Kód: 238

- rakúsky lekár a psychológ, univerzitný profesor neuropatológie vo Viedni (1902-1926) a riaditeľ neurologickej kliniky vo Viedni, zakladateľ psychoanalýzy. Freud vypracoval dva topické modely subjektu, t. j. modely komponentov psychického aparátu. Prvý model obsahuje pojem nevedomia, predvedomia a vedomia. Druhý topický model obsahuje pojem Es, pojem Ich a pojem šber-Ich. V dejinách filozofie sa označuje Freudova koncepcia aj ako pudový realizmus (Triebrealismus) ( L622;350).

Freud berie svet a človeka v ich prírodnej danosti, k čomu patrí aj to, čo o nich vypovedajú vedy o anorganickom a organickom.

Vyložiť psychoanalyticky danosť "reálny človek" pre Freuda znamená vidieť ju z hladiska onej enrgie, ktorú označuje ako "pud" (Trieb). To si vyžaduje, aby sa súbor ľudských vyrazov v najširšom zmysle slova redukoval na ich pudové podnety, hybné sily, a to na tie, ktoré ich vyvolávajú, ako aj tie, ktoré ich brzdia.

Pudová skutočnosť sa rozvíja v telesných i duševných účinkoch a výrazoch, ktoré častejšie zahaľujú ako odhaľujú, čím sú podmienené mnohé okľuky psychoanalytickej metódy ( L622;350).

------------
Freud, S.>