FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Freiburg in breisgau

Freiburg in Breisgau

- mestečko v Nemecku (v spolkovej krajine Baden-Wrttemberg) na rieke Dreisam, 180 km juhozápadne od Stuttgartu na západnom úpätí Schwarzwaldu, ktorý tu prechádza do Hornorýnskej nížiny (Oberrheinische Tiefebene). Priemysel textilný, potravinársky a spotrebný (rad odborov), centrum vinárstva; univerzita založená v r. 1457. V rokoch 1928-1945 na nej pôsobil ako profesor M. Heidegger. Vo Freiburgu/Br. sú aj ďalšie vysoké školy.

Pri staršej osade bolo r. 1120 založené mesto, ktoré sa stalo metropolou breiskej župy (Breisgau). Breiská župa pripadla roku 1368 habsburskému roku a predstavovala tzv. Predné Rakúsko (Vorderösterreich) s menšími prestávkami až do roku 1805, kedy bola pripojená k Bádensku. Schwarzwald a juhozápadné Nemecko vôbec bolo r. 1513 dejiskom povstania spolku tzv. sedliackej črievice (Bundschuh).