FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Frakcia

frakcia (lat.)

- v politológii: skupina členov organizácie, politickej strany a pod., ktorá sa odštiepuje; v chémii: časť produktu získaná pri delení látok destiláciou, krystalizáciou, triedením a pod.; v staviteľstve: zrnivo.